Chart Thỏ Tai Dài – My Mahj ????

Thỏ là một trong những loài động vật được yêu thích nhất trên thế giới, đặc biệt là đối với trẻ em. Với đôi tai dài, đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mại, thỏ luôn mang đến cảm giác đáng yêu và dễ thương.


Bạn đang đọc Chart Thỏ Tai Dài trong chuyên mục Chart Móc Thỏ của My Mahj ????

Với chart thỏ tai dài, bạn chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ cần thiết rồi lần theo các mũi móc trên chart của Len cute để tạo nên một chú thỏ xinh xắn theo ý muốn.

Chart Thỏ Tai Dài: Hướng dẫn chi tiết

Chart Thỏ Tai Dài
Chart Thỏ Tai Dài

Chart Thỏ Tai Dài: Nguyên Liệu Cần chuẩn bị

 • Len sợi chuyên móc thú bông (mẫu dùng milk cotton 125g: 3 cuộn trắng kem 01, 2 cuộn đỏ 10, 1 cuộn trắng tinh 03, 1 ít màu cam 52 và xanh lá 56).
 • Kim móc: 2,5mm hoặc 3mm
 • Mắt chốt: size 14mm
 • Bông gòn, kim khâu

Ký hiệu:

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm
 • T: mũi nửa kép
 • F: mũi kép
 • FV: mũi kép tăng
 • FA: mũi kép giảm
 • SL: mũi trượt

Chart Thỏ Tai Dài: Cách làm

Chart Thỏ Tai Dài: PHẦN CHÂN (2 cái)

Bắt đầu với len màu đỏ, móc chân trái trước.

 • 1: MR, 8X
 • 2: 8V (16)
 • 3: (X, V)*8 (24)
 • 4: (2X, V)*8 (32)
 • 5: (3X, V)*8 (40)
 • 6: 2X, V, (4X, V)*7, 2X (48)
 • 7: (7X, V)*6 (54)
 • 8: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)
 • 9-15: 60X
 • 16: 24X, 6A, 24X (54)
 • 17: 54X. Vắt sợi len màu đỏ ra ngoài để móc viền giày + quai giày.

Viền giày:

 • Chân trái: FLO 18X, (X, A)*6, 3X, lên 30 bính, trượt vào mũi bắt đầu lên bính, 15X, (48)
 • Chân phải: FLO 15X, lên 30 bính, trượt vào mũi bắt đầu lên bính, 3X, (X, A)*6, 18X (48)

Đổi sang len màu trắng

 • 18: BLO 18X, (X, A)*6, 18X (48)
 • 19: 48X
 • 20: 15X, (X, A)*6, 15X (42)
 • 21: 42X
 • 22: 12X, (X, A)*6, 12X (36)
 • 23: 36X
 • 24: (7X, A)*4 (32)
 • 25-36: 32X. Vắt sợi len màu trắng ra ngoài để móc viền tất/vớ: FLO 4 bính, trượt vào mũi tiếp theo. Lặp lại đến hết viền tất/vớ.

Đổi sang len màu trắng kem

 • 37: BLO (14X, A)*2 (30)
 • 38-67: 30X. Móc thêm 14X để gập đôi tạo khớp gối. Nếu thích chân thẳng thì móc tiếp như bình thường, bỏ qua hàng 68.

Gập đôi mép chân theo hướng nằm ngang, móc 15X (từ phải sang trái).

 • 68: FLO 15X mặt sau chân, FLO 15X mặt trước chân (30)
 • 69: (9X, V)*3 (33)
 • 70: 5X, V, (10X, V)*2, 5X (36)
 • 71-97: 36X
 • Đổi sang len màu trắng (để móc quần trong)
 • 98: BLO 36X
 • 99-100: 36X. Có thể phải móc thêm vài mũi X để mũi kết thúc nằm ở mé phải khi gập đôi theo chiều nằm ngang. Gập đôi mép chân móc 18X.

Cắt len, chốt sợi. Móc chân phải tương tự chân trái nhưng không cắt len, nối 2 chân bằng 6 bính.

Viền quần trong: Chèn len màu trắng tinh vào FLO ở hàng 97, lên 3 bính, trượt vào mũi tiếp theo, lặp lại đến hết hàng.

Chart Thỏ Tai Dài
Chart Thỏ Tai Dài

Chart Thỏ Tai Dài: PHẦN THÂN

 • 1: FLO 36X (chân thứ nhất), 6X vào 6 bính, FLO 36X (chân thứ hai), 6X vào 6 bính đối diện (84)
 • 2: (13X, V)*6 (90)
 • 3: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)
 • 4-22: 96X. Vắt sợi len trắng ra ngoài để móc viền quần bằng 1 hàng mũi nửa kép.

Đổi sang len màu đỏ. Từ đây cứ 2 hàng đỏ lại đổi sang 3 hàng trắng.

 • 23: BLO 96X.
 • 24-27: 96X
 • 28: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)
 • 29-32: 90X
 • 33: (13X, A)*6 (84)
 • 34-37: 84X
 • 38: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)
 • 39-55: 78X
 • 56: (11X, A)*6 (72)
 • 57: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)
 • 58: (9X, A)*6 (60)
 • 59: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)
 • 60: (7X, A)*6 (48)
 • 61: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)
 • 62: (5X, A)*6 (36)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Chart Thỏ Tai Dài: PHẦN ĐẦU

Sử dụng len màu trắng kem

 • 1: MR, 6X
 • 2: 6V (12)
 • 3: (X, V)*6 (18)
 • 4: (2X, V)*6 (24)
 • 5: (3X, V)*6 (30)
 • 6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)
 • 7: (5X, V)*6 (42)
 • 8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)
 • 9: (7X, V)*6 (54)
 • 10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)
 • 11: (9X, V)*6 (66)
 • 12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)
 • 13: (11X, V)*6 (78)
 • 14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)
 • 15: (13X, V)*6 (90)
 • 16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)
 • 17: (15X, V)*6 (102)
 • 18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)
 • 19-34: 108X
 • 35: 20X, (X, V)*10, 14X, (X, V)*10, 34X (128)
 • 36-45: 128X
 • 46: 20X, (X, A)*10, 14X, (X, A)*10, 34X (108)
 • 47-48: 108X
 • 49: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)
 • 50: (15X, A)*6 (96)
 • 51: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)
 • 52: (13X, A)*6 (84)
 • 53: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)
 • 54: (11X, A)*6 (72)
 • 55: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)
 • 56: (9X, A)*6 (60)
 • 57: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)
 • 58: (7X, A)*6 (48)
 • 59: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)
 • 60: (5X, A)*6 (36)
 • Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.
Chart Thỏ Tai Dài
Chart Thỏ Tai Dài

Chart Thỏ Tai Dài: PHẦN TAI (2 cái)

Note: Nếu muốn tai dài hơn, bạn có thể tăng số mũi lớn nhất của phần tai lên và đổi sang cứ 3 hàng không tăng lại đến 1 hàng tăng mũi nhé!

Sử dụng len màu trắng kem

 • 1: MR, 7X
 • 2: 7V (14)
 • 3: (X, V)*7 (21)
 • 4: (2X, V)*7 (28)
 • 5: (3X, V)*7 (35)
 • 6: (4X, V)*7 (42)
 • 7: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)
 • 8: (7X, V)*6 (54)
 • 9: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)
 • 10-24: 60X
 • 25: 9X, A, (18X, A)*2, 9X (57)
 • 26-27: 57X
 • 28: (17X, A)*3 (54)
 • 29-30: 54X
 • 31: 8X, A, (16X, A)*2, 8X (51)
 • 32-33: 51X
 • 34: (15X, A)*3 (48)
 • 35-36: 48X
 • 37: 7X, A, (14X, A)*2, 7X (45)
 • 38-39: 45X
 • 40: (13X, A)*3 (42)
 • 41-42: 42X
 • 43: 6X, A, (12X, A)*2, 6X (39)
 • 44-45: 39X
 • 46: (11X, A)*3 (36)
 • 47-48: 36X
 • 49: 5X, A, (10X, A)*2, 5X (33)
 • 50-51: 33X
 • 52: (9X, A)*3 (30)
 • 53-54: 30X
 • 55: 4X, A, (8X, A)*2, 4X (27)
 • 56-57: 27X
 • 58: (7X, A)*3 (24)
 • 59-60: 24X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Chart Thỏ Tai Dài: PHẦN MŨ

Bắt đầu với len màu đỏ

 • 1: MR, 8X
 • 2: 8V (16)
 • 3: (X, V)*8 (24)
 • 4: (3X, V)*8 (30)
 • 5: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)
 • 6: (5X, V)*6 (42)
 • 7: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)
 • 8: (7X, V)*6 (54)
 • 9: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)
 • 10-14: 60X

Đổi sang len màu trắng

Đổi sang len màu xanh

 • 16: FLO (2 mũi kép chung chân)*60 (120)
 • Chốt len, cắt sợi.

PHẦN TAY (2 cái)

Bắt đầu với len màu trắng kem

 • 1: MR, 6X
 • 2: 6V (12)
 • 3: (X, V)*6 (18)
 • 4: (2X, V)*6 (24)
 • 5-48: 24X

Đổi sang len màu đỏ

Đổi sang len màu trắng

Đổi sang len màu đỏ

Đổi sang len màu trắng

Móc thêm 4X để giấu phần đổi màu nằm mặt trong cánh tay.

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

KHÂU RÁP + HOÀN THIỆN

Lời kết

Chart móc thỏ tai dài là một cách tuyệt vời để thể hiện tình yêu của bạn với thú nhồi bông. Với một chút khéo léo và kiên nhẫn cùng tài liệu Chart Thỏ Tai Dài, bạn sẽ nhanh chóng móc được một chú thỏ đáng yêu và độc đáo để tô điểm cho ngôi nhà của mình hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè

Related Posts

Các Mũi Móc Len Cơ Bản – My Mahj ????

Đan móc len, một trong những kỹ thuật thủ công truyền thống, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách tuyệt vời để tạo ra những…

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc – My Mahj ????

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc là một công cụ hữu ích giúp người móc len dễ dàng lựa chọn được kim móc phù hợp với loại…

Các Mũi Móc Len Nâng Cao – My Mahj ????

Trong thế giới đan móc len, các kiểu mũi móc rất đa dạng và sự chọn lựa mũi móc đúng đắn có thể là yếu tố quyết…

Mình Đã Tự Học Móc Len Ra Sao – My Mahj ????

Tài liệu hướng dẫn móc len là một công cụ hữu ích giúp bạn học móc len một cách dễ dàng và hiệu quả. Tài liệu cung…

Cách Đọc Chart Móc Len – My Mahj ????

Hiểu và vận dụng được cách đọc chart móc len là yêu cầu cơ bản và quan trọng khi học móc len. Nhiều người đã biết cách…

Cách Đọc Chart Móc Tiếng Trung Quốc – My Mahj ????

Trong thế giới móc len đầy màu sắc và sáng tạo, việc đọc chart là một kỹ năng quan trọng để hiểu và thực hiện các mẫu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *