Chart Móc Túi Xách Bằng Len – My Mahj ????

Chart Móc Túi Xách Bằng Len không chỉ là một phụ kiện thời trang tuyệt vời mà còn là biểu tượng của sự xinh xắn và độc đáo. Với chất liệu mềm mại,  chart túi xách len không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo để làm mới phong cách của bạn.


Bạn đang đọc Chart Móc Túi Xách Bằng Len trong chuyên mục Chart Móc Túi của My Mahj ????

Trên thị trường hiện nay, có vô số mẫu túi xách len với đủ kiểu dáng và màu sắc để bạn lựa chọn. Trong bài viết này, My Mahj sẽ giới thiệu đến bạn 5 bảng Chart móc túi xách bằng len hot trend đảm bảo đơn giản và dễ thực hiện.

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Barbie

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Barbie
Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Barbie

Thân túi

 • 1:33ch,3sl,26x,3sl
 • 2:32x (k lật,móc vòng tròn như kẹp tóc)
 • 3:x,v,28x,v,x, 1ch,lat
 • 4:X,v,30x,v,x,1ch, lật
 • 5:x,v,32x,v,x, 1ch,lat
 • 6-19:38x, 1ch,lat
 • 20:x,a,32x,a,x, 1ch,lat
 • 21-23:36x,1ch,lật 24:12x, 1ch,lat
 • 25:24,8x1ch,lât
 • 26:6x,2a, 1ch,lat
 • 27:20,4x,1ch,lật
 • 28:2x,2a, 1ch,lât
 • 29:2a,1ch,lật
 • 30-31:2x, 1ch,lat (phía quai bên móc giống từ 24-31) Móc viên từ hàng 1 chân mũi thứ 17:16x,29x,2ch,2x,2ch,7x, 12x,7x, 2ch,2x,2ch,29x, 16x
 • Móc thêm 1 hàng viền bằng mũi sl

Tay cầm trong

 • 1:9ch,8x, 1ch,lat
 • 2:8x,1ch,lật
 • 3:k,7x, 1ch, lật
 • 4:7x,1ch, lật
 • 5:k,6x, 1ch,lat
 • 6-43:6x, 1ch,lat
 • 44:v,5x, 1ch,lat
 • 45:7x,1ch,lật
 • 46:v,6x, 1ch, lật
 • 47:8x

Đáy túi+Cạnh túi

 • 1:11ch,10x,1ch, lật
 • 2-26:10x,1ch,lật
 • 27:K,9x, 1ch, lật
 • 28-33:9x,1ch,lật
 • 34:k,8x,1ch,lật
 • 35-40:8x,1ch,lật
 • 41:K,7x, 1ch,lật
 • 42-47:7x, 1ch,lat móc viền bằng mũi x

Mặt túi Đáy túi Tay cầm ngoài

 • 1-47: như “đầy túi cạnh túi”
 • 48-51:7x,1ch,lật
 • 52:k,6x, 1ch,lat
 • 53-89:6x,1ch,lật
 • 90:v,5x,1ch,lật
 • 91-93:7x,1ch,lật
 • móc viền bằng mũi x từ 1-47

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Tulip

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Tulip
Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Tulip

Phần I: Đế túi

Đế túi hình tròn với 10 hàng

 • H1: 6 MR (Vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn)
 • H2: 6V
 • H3: (1X,1V).6
 • H4: (1X,1V,1X).6
 • H5: (1X,1,X,1X,1V).6
 • H6: (1X,1X,1V,1X,1X).6
 • H7: (5X,1V).6
 • H8: (3X,1V,3X).6 H9: (7X,1V)6
 • H10: (4X,1V,4X).6

Lưu ý: Viết 5X hiểu là 1X,1X, 1X, 1X, 1X Tương tự với 6X, 7X,..

Phần 2: Thân túi

 • H11-20: 60X
 • H21: Chia móc thành 2 phía
 • Phía ngoài (đây là phần bèo túi) (màu đào): (1F,1TR).30 (màu trắng): Lên 2 bính, 90TR
 • Phía trong (màu đào): 60X
 • H22-25: 60X
 • H26: Chỉ móc phía ngoài: 3 mũi kép chung 1 chân đến hết hàng.

Phần 3: Quai túi (2 CHIẾC)

 • H1: 8X (Nối lại thành 1 vòng tròn)
 • H2-30: 8X
  => Thực hiện dùng kim khâu quai túi để chân bằng.

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro
Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro

Thân túi

 • Lên 29 ch, quay lại móc 8 ( mỗi màu móc 4x rồi đổi màu khác)
 • Móc thêm 18 hàng nữa, móc 2 mặt giống nhau

Đáy Túi

 • Lên 10ch, quay lại móc 9x, móc qua lại 64 hàng (Dùng mũi X để ráp

Dây đeo

 • Móc độ dài phù hợp

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Ong Vàng

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro
Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro

Đáy túi (chập đôi sợi)

 • 1: R6X
 • 2: 6v
 • 3: (xv)6
 • 4: { x, v, (2x) v) 5x
 • 5:(3x) v) 6
 • 6: 2x, v, (4x) v)5, 2x
 • 7: (5x) v) 6
 • 8: 3x, v, (6x,v)5, 3x
 • 9: (7x) v)6
 • 10: 4x, v, (8x,v)5
 • 11: 4x (9x, v)6

=> Móc lên thân túi

 • 12: BLO giữ nguyên số mũi
 • 13-24: giữ nguyên số mũi
 • 15-224 gue nguifen so mũi
 • 25 X, K2, BF, X, K2, 5F,…. lặp lại

Quai túi

 • Lên 44 móc 4 hàng tương tự, rồi gập đôi may lại

Bông hoa

 • MR8X (6ch quay lại móc 2x, 2T) 8
 • Nhụy hoa lấy len vàng làm

Con ong

Thân

 • 1. MR 5x
 • 2: 5V
 • 3-6 10x
 • 7: 5a
  – Dùng 2 sợi len đen khâu 1 vòng quanh R3 và R5

Cánh

 • MR (3ch, 2F, 2T, IF, 27, 2F, 3ch)

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Cinta Bag

Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro
Chart Móc Túi Xách Bằng Len: Mẫu Túi Caro

Đáy túi

 • R1: 17ch, quay lại từ chân thứ 3 tính từ kim móc 15F
 • R2-R16: 2ch, lật, 15F

Móc viền xung quanh 4 cạnh túi, mỗi chân mũi 1x, cạnh ngang mũi F móc 2x, các góc móc lv
ta có 32X,V,13X,V, 32X,V,13X,V. Tổng 98X, cắt len

Thân túi

Nối len vào cạnh ngắn đáy túi, cách chân mũi v ở góc 1 chân mũi, móc:

 • R1: 1ch,chân mũi tiếp theo móc 1X, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 8x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 6x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 6x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 6x,
 • [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 8x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 13x,x,
 • [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 32x, X, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 13x
 • R2: 98F
 • R3-16: lặp lại R1-2, cắt len, tổng số vòng bính trên túi là 8, nếu thấy quá ngắn hoặc quá dài có thể thay đổi tùy theo sở thích
 • R17: 98x

Móc lên quai túi

Quai phải:

 • R1: Nối len vào mũi thứ 14, 2ch, 2FA, 10F, 2F, 13F, 2F, 10F, 2FA
 • R2: 1ch, lật, k1, 2x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 8x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x 13x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 10x,A
 • R3: 2ch, lật, FA, 9F, 2F, 13F, 2F, 9F, FA
 • R4: 1ch, lật, 2x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 8x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 13x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 10x
 • R4: 2ch, lật, FA, 8F, 2F, 13F, 2F, 8F, FA
 • R5: 1ch, lật, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 8x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 13x, x [10ch trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x],x,9x
 • R6: 2ch, lật, FA, 7F, 2F, 13F, 2F, 7F, FA
 • R7: 1ch, lật, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], 8x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 13x, x, [10ch trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x, 8x
 • R8: 2ch, lật FA, 6F, 2F, 13F, 2F, 6F, FA
 • R9: 1ch, lật, 7x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x,
  13x, x, [10ch,trượt vào 2 cạnh ngoài mũi x], x,7x
 • R10: 2ch, lật 2FA, 3F, 2F, 13F, 2F, 3F, 2FA

Lời kết

Ở trên là 5 mô hình chart để móc túi xách len mang lại sự đơn giản và thuận tiện trong quá trình thực hiện. Hi vọng rằng bài viết này sẽ truyền đạt thêm nhiều cảm hứng, giúp bạn sáng tạo nên chiếc túi xách len xinh xắn và độc đáo, phản ánh phong cách cá nhân.

Related Posts

Các Mũi Móc Len Cơ Bản – My Mahj ????

Đan móc len, một trong những kỹ thuật thủ công truyền thống, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách tuyệt vời để tạo ra những…

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc – My Mahj ????

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc là một công cụ hữu ích giúp người móc len dễ dàng lựa chọn được kim móc phù hợp với loại…

Các Mũi Móc Len Nâng Cao – My Mahj ????

Trong thế giới đan móc len, các kiểu mũi móc rất đa dạng và sự chọn lựa mũi móc đúng đắn có thể là yếu tố quyết…

Mình Đã Tự Học Móc Len Ra Sao – My Mahj ????

Tài liệu hướng dẫn móc len là một công cụ hữu ích giúp bạn học móc len một cách dễ dàng và hiệu quả. Tài liệu cung…

Cách Đọc Chart Móc Len – My Mahj ????

Hiểu và vận dụng được cách đọc chart móc len là yêu cầu cơ bản và quan trọng khi học móc len. Nhiều người đã biết cách…

Cách Đọc Chart Móc Tiếng Trung Quốc – My Mahj ????

Trong thế giới móc len đầy màu sắc và sáng tạo, việc đọc chart là một kỹ năng quan trọng để hiểu và thực hiện các mẫu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *