Chart Móc Mèo Tong Tong – My Mahj ????

Trong thế giới thú vị và phong cách của phụ kiện thời trang, chart móc mèo Tong Tong không chỉ là một sự kết hợp tinh tế giữa độ đáng yêu và tính thực tế mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và cá nhân hóa trong phong cách thời trang cá nhân. Chiếc móc mèo Tong Tong không chỉ là một món đồ trang trí, mà còn là một tuyên ngôn về sự độc đáo và phong cách riêng biệt. Hãy cùng My Mahj khám phá thế giới đáng yêu của chart móc mèo Tong Tong qua bài viết này.


Bạn đang đọc Chart Móc Mèo Tong Tong trong chuyên mục Chart Móc Mèo của My Mahj ????

Hướng Dẫn Chart Móc Mèo Tong Tong

Hướng Dẫn Chart Móc Mèo Tong Tong
Hướng Dẫn Chart Móc Mèo Tong Tong

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

 • Len sợi: Len Jean, Cotton Milk, Milk bò
 • Kim móc, kim khâu len, kéo, kẽm
 • Vải để làm dây thắt nơ,
 • Mắt thú (tùy theo, trong mẫu sử dụng len để khâu mắt, mũi, ria mèo)

Ký Hiệu

 • R: Vòng tròn ma thuật
 • X: Mũi đơn (X lớn)
 • V:Tăng mũi (2 mũi đơn chung 1 chân)
 • A: Giảm mũi (2 mũi đơn chụm 1 đầu)
 • BLO: Móc vào nửa cạnh trong của mũi móc
 • C: Mũi bính
 • X: Dấu nhân (X nhỏ)

Chart Móc Mèo Tong Tong

Chart Móc Mèo Tong Tong 
Chart Móc Mèo Tong Tong

Móc tai 

Tai màu đen

R1: R, 3X = 3 (Tạo vòng tròn ma thuật, móc vào vòng tròn này 3 mũi đơn)

R2: Vx3 = 6  (Móc 1 mũi tăng, lặp lại 3 lần, được 6 mũi)

R3: (V, 2X)x2 = 8 (Móc 1 mũi tăng, 2 mũi đơn, lặp lại 2 lần, được 8 mũi)

R4:  (V, 3X)x2 = 10 (Móc 1 mũi tăng, 3 mũi đơn, lặp lại 2 lần, được 10 mũi)

R5:  (V, 4X)x2 = 12 (Móc 1 mũi tăng, 4 mũi đơn, lặp lại 2 lần, được 12 mũi) Cắt sợi

Tai màu trắng

Móc tương tự như tai màu đen, xong hàng 5 không cắt sợi, chuyển qua phần nối 2 tai với nhau:

R6: 6c, 12x, 6x, 12x = 36 (Từ hàng 5 của tai màu trắng, móc 6 bính, nối với tai đen, móc 12 mũi đơn, móc 6 mũi đơn vào 6 bính, móc 12 mũi đơn ở tai trắng, được 36 mũi).

R7: (V, 4X, V), 12X, (V, 4X, V), 12X = 40 (Móc 1 mũi tăng, 4 mũi đơn, 1 mũi tăng, 12 mũi đơn, Móc 1 mũi tăng, 4 mũi đơn, 1 mũi tăng, 12 mũi đơn, được 40 mũi)

Hoàn thành xong phần tai, không cắt sợi, chuyển qua phần thân.

Thân Mèo

R8: 14X, V, 19X, V, 5X = 42 (Móc 14 mũi đơn, 1 mũi tăng, 19 mũi đơn, 1 mũi tăng, 5 mũi đơn, được 42 mũi)

R9: 14X, V, 21X, V, 5X = 44 (Móc 14 mũi đơn, 1 mũi tăng, 21 mũi đơn, 1 mũi tăng, 5 mũi đơn, được 44 mũi)

​R10: 44X (Móc 44 mũi đơn)

R11: 15X, V, 22X, V, 5X = 46 (Móc 15 mũi đơn, 1 mũi tăng, 22 mũi đơn, 1 mũi tăng, 5 mũi đơn, được 46 mũi)

R12: 15X, V, 22X, V, 7X = 48 (Móc 15 mũi đơn, 1 mũi tăng, 22 mũi đơn, 1 mũi tăng, 7 mũi đơn, được 48 mũi)

R13: 15X, V, 25X, V, 6X = 50 (Móc 15 mũi đơn, 1 mũi tăng, 25 mũi đơn, 1 mũi tăng, 6 mũi đơn, được 50 mũi)

R14: 16X, V, 26X, V, 6X = 52 (Móc 16 mũi đơn, 1 mũi tăng, 26 mũi đơn, 1 mũi tăng, 6 mũi đơn, được 52 mũi)

R15-17: 52X (Móc 52 mũi đơn, được 52 mũi)

 • Kết hợp màu sợi cho phần thân thêm đẹp:

R18: V, 8X, V, 42X = 54 (Sợi màu tím, móc 1 mũi tăng, 8 mũi đơn, 1 mũi tăng, 42 mũi đơn, được 54 mũi).

R19: 54X = 54 (Sợi màu trắng, móc 54 mũi đơn, được 54 mũi).

R20: V, 10X, V, 6X, V, 26X, V, 8X = 58 (Sợi màu tím, móc 1 mũi tăng, 10 mũi đơn, 1 mũi tăng, 6 mũi đơn, 1 mũi tăng, 26 mũi đơn, 1 mũi tăng, 8 mũi đơn, được 58 mũi).

R21: 4X, Vx8, 46X = 66 (Sợi màu trắng, móc 4 mũi đơn, 8 mũi tăng, 46 mũi đơn, được 66 mũi).

R22: 4X, (A,3X)x3, A, 45X = 62 (Sợi màu tím, móc 4 mũi đơn, [1 mũi giảm – móc 2 mũi chụm đầu móc ở cạnh ngoài của mũi móc, 3 mũi đơn] lặp lại 3 lần, 1 mũi giảm, 45 mũi đơn, được 62 mũi).

R23: 62X = 62 (Sợi màu trắng, Móc 62 mũi đơn, được 62 mũi).

R24: 62X = 62 (Sợi màu tím, Móc 62 mũi đơn, được 62 mũi).

R25: 34X, Ax2, 6X, Ax2, 14X = 58 (Sợi màu trắng, Móc 34 mũi đơn, 1 mũi giảm, 6 mũi đơn, 1 mũi giảm, 14 mũi đơn, được 58 mũi).

R26: 25X, V, 23X, V, 8X = 60 (Sợi màu tím, Móc 25 mũi đơn, 1 mũi tăng, 23 mũi đơn, 1 mũi tăng, 8 mũi đơn, được 60 mũi).

 • ​Chuyển sợi màu trắng cho tới hết phần thân:

R27: 60X = 60 (Sợi màu trắng, Móc 60 mũi đơn, được 60 mũi).

R28: 26X, V, 24X, V, 8X = 62 (Móc 26 mũi đơn, 1 mũi tăng, 24 mũi đơn, 1 mũi tăng, 8 mũi đơn, được 62 mũi).

R29: 7X, V, 6X, V, 47X = 64 (Móc 7 mũi đơn, 1 mũi tăng, 6 mũi đơn, 1 mũi tăng, 47 mũi đơn, được 62 mũi).

R30: 7X, A, 6X, A, 12X, V, 29X, V, 4X = 64 (Móc 7 mũi đơn, 1 mũi giảm, 6 mũi đơn, 1 mũi giảm, 12 mũi đơn, 1 mũi tăng, 29 mũi đơn, 1 mũi tăng, 4 mũi đơn, được 64 mũi).

​R31: 7X, A, 5X, A, 12X, A, 29X, A, 4X = 60 (Móc 7 mũi đơn, 1 mũi giảm, 5 mũi đơn, 1 mũi giảm, 12 mũi đơn, 1 mũi giảm, 29 mũi đơn, 1 mũi giảm, 4 mũi đơn, được 60 mũi).

R32: 5X, A, X, A, 2X, A, X, A, 8X, (A, X)x2, A, 19X, (A, X)x2, A = 50 (Móc 5 mũi đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn, 1 mũi giảm, 2 mũi đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn, 1 mũi giảm, 8 mũi đơn, [1 mũi giảm, 1 mũi đơn] lặp lại 2 lần, 1 mũi giảm, 19 mũi đơn, [1 mũi giảm, 1 mũi đơn] lặp lại 2 lần, 1 mũi giảm, được 50 mũi).

R33: (A, 8X)x5 = 45 (Móc cụm [1 mũi giảm, 8 mũi đơn] lặp lại 5 lần).

​R34: (A, 3X)x9 = 36 (Móc cụm [1 mũi giảm, 3 mũi đơn] lặp lại 9 lần).

​R35: BLO (A, X)x12 = 24 (Móc cụm [1 mũi giảm, 1 mũi đơn] lặp lại 12 lần, lưu ý chỉ móc vào nửa cạnh trong của mũi móc, được 24 mũi).

​R36: (A, X)x8 = 16 (Móc cụm [1 mũi giảm, 1 mũi đơn] lặp lại 8 lần, được 16 mũi).

R37: Ax8 = 8 (Móc 8 mũi giảm liên tiếp, được 8 mũi), cắt 1 đoạn sợi dài, nhồi bông, sau đó dùng kim khâu len khâu kín lại. Xong phần thân.

Móc chân

 • Móc chân trước bên phải Mèo Tong Tong:

​R1: R, 6X = 6 (Tạo vòng tròn ma thuật, móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn).

R2: Vx6 = 12 (Móc 6 mũi tăng liên tiếp, được 12 mũi).

R3: 12X = 12 (Móc 12 mũi đơn, được 12 mũi).

R4: 4X, Ax3, 2X = 9 (Móc 4 mũi đơn, 3 mũi giảm liên tiếp, 2 mũi đơn, được 9 mũi) Lưu ý: Nếu muốn đổi màu sợi cho chân, nên bắt đầu đổi từ hàng thứ 4.

R5-6: 9X = 9 (Móc 9 mũi đơn, được 9 mũi).

R7: A, 7X = 8 (Móc 1 mũi giảm, 7 mũi đơn, được 8 mũi).

R8-9: 8X = 8 (Móc 8 mũi đơn, được 8 mũi). Cắt sợi, để 1 đoạn đài dể khâu chân vào thân. Nhồi bông theo ý muốn.

 • Móc chân trước bên trái Mèo Tong Tong:

​R1: R, 6X = 6 (Tạo vòng tròn ma thuật, móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn).

R2: Vx6 = 12 (Móc 6 mũi tăng liên tiếp, được 12 mũi).

R3: 12X = 12 (Móc 12 mũi đơn, được 12 mũi).

R4: 3X, Ax3, 3X = 9 (Móc 3 mũi đơn, 3 mũi giảm liên tiếp, 3 mũi đơn, được 9 mũi) Lưu ý: Nếu muốn đổi màu sợi cho chân, nên bắt đầu đổi từ hàng thứ 4.

R5-6: 9X = 9 (Móc 9 mũi đơn, được 9 mũi).

R7: A, 7X = 8 (Móc 1 mũi giảm, 7 mũi đơn, được 8 mũi).

R8-9: 8X = 8 (Móc 8 mũi đơn, được 8 mũi). Cắt sợi, để 1 đoạn đài dể khâu chân vào thân. Nhồi bông theo ý muốn.

 • Móc chân sau Mèo Tong Tong (2 chân, móc giống nhau):

​R1: R, 6X = 6 (Tạo vòng tròn ma thuật, móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn).

R2: 2X, V, 3X = 7 (Móc 2 mũi đơn, 1 mũi tăng, 3 mũi đơn, được 7 mũi).

R3-7: 7X = 7 (Móc 7 mũi đơn, được 7 mũi) Cắt sợi, để 1 đoạn đài dể khâu chân vào thân. Nhồi bông theo ý muốn.

 • Móc đuôi Mèo Tong Tong: (Màu sắc tùy chọn, có thể kết hợp màu)
Móc đuôi Mèo Tong Tong
Móc đuôi Mèo Tong Tong

​R1: R, 5X = 5 (Tạo vòng tròn ma thuật, móc vào vòng tròn này 5 mũi đơn)

R2-20: 5X = 7 (Móc 5 mũi đơn, được 5 mũi) Cắt sợi để 1 đoạn đài dể khâu chân vào thân, luồn dây kẽm để có thể uốn đuôi mèo theo ý thích.

Lời Kết

Từ sự tiện ích trong việc giữ chìa khóa cho đến khả năng tạo điểm nhấn thú vị cho túi xách hay balo, chart móc mèo Tong Tong đã trở thành nguồn cảm hứng không ngừng cho những người yêu thời trang và đặc biệt là những người say mê thế giới đáng yêu của mèo. Hãy để chiếc móc mèo Tong Tong làm nổi bật phong cách và tạo điểm nhấn riêng biệt cho phần trang phục của bạn, khiến cho mỗi ngày trở nên vui tươi và đầy cá tính.

Related Posts

Các Mũi Móc Len Cơ Bản – My Mahj ????

Đan móc len, một trong những kỹ thuật thủ công truyền thống, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách tuyệt vời để tạo ra những…

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc – My Mahj ????

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc là một công cụ hữu ích giúp người móc len dễ dàng lựa chọn được kim móc phù hợp với loại…

Các Mũi Móc Len Nâng Cao – My Mahj ????

Trong thế giới đan móc len, các kiểu mũi móc rất đa dạng và sự chọn lựa mũi móc đúng đắn có thể là yếu tố quyết…

Mình Đã Tự Học Móc Len Ra Sao – My Mahj ????

Tài liệu hướng dẫn móc len là một công cụ hữu ích giúp bạn học móc len một cách dễ dàng và hiệu quả. Tài liệu cung…

Cách Đọc Chart Móc Len – My Mahj ????

Hiểu và vận dụng được cách đọc chart móc len là yêu cầu cơ bản và quan trọng khi học móc len. Nhiều người đã biết cách…

Cách Đọc Chart Móc Tiếng Trung Quốc – My Mahj ????

Trong thế giới móc len đầy màu sắc và sáng tạo, việc đọc chart là một kỹ năng quan trọng để hiểu và thực hiện các mẫu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *