Chart Móc Gấu Teddy – My Mahj ????

Gấu teddy là một biểu tượng kinh điển của sự dễ thương và là món đồ chơi ấm áp quen thuộc với tuổi thơ mỗi người. Đối với những người yêu thủ công và thích sự đơn giản, chart móc gấu Teddy là một hành trình thú vị và sáng tạo. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm vào thế giới len và kim móc để tạo ra một chiếc gấu teddy xinh xắn, từ đôi bàn tay sáng tạo của bạn. Hãy bắt đầu hành trình thủ công móc gấu Teddy này và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa với My Mahj.


Bạn đang đọc Chart Móc Gấu Teddy trong chuyên mục Chart Móc Gấu của My Mahj ????

Hướng Dẫn Móc Gấu Teddy

Hướng Dẫn Móc Gấu Teddy 
Hướng Dẫn Móc Gấu Teddy

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

 • Len sợi: màu sắc tùy thích
 • Mắt thú: size 18 hoặc 20mm
 • Kim khâu, bông nhồi

Ký Hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm

Chart Móc Gấu Teddy

Chart Móc Gấu Teddy 
Chart Móc Gấu Teddy

Đầu

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15: (13X, V)*6 (90)

R16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

R17: (15X, V)*6 (102)

R18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

R19: (17X, V)*6 (114)

R20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

R21: (19X, V)*6 (126)

R22: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

R23: (21X, V)*6 (138)

R24: 11X, V, (22X, V)*5, 11X (144)

R25: (47X, V)*3 (147)

R26: 24X, V, (48X, V)*2, 24X (150)

R27: (49X, V)*3 (153)

R28: 25X, V, (50X, V)*2, 25X (156)

R29-50: 156X

R51: 25X, A, (50X, A)*2, 25X (153)

R52: (49X, A)*3 (150)

R53: 24X, A, (48X, A)*2, 24X (147)

R54: (47X, A)*3 (144)

R55: 11X, A, (22X, A)*5, 11X (138)

R56: (21X, A)*6 (132)

R57: 10X, A, (20X, A)*5, 10X (126)

R58: (19X, A)*6 (120)

R59: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

R60: (17X, A)*6 (108)

R61: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

R62: (15X, A)*6 (96)

R63: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

R64: (13X, A)*6 (84)

R65: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

R66: (11X, A)*6 (72)

R67: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

R68: (9X, A)*6 (60)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Thân

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15: (13X, V)*6 (90)

R16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

R17-34: 96X

R35: 15X, A, (30X, A)*2, 15X (93)

R36: (29X, A)*3 (90)

R37: 14X, A, (28X, A)*2, 14X (87)

R38: (27X, A)*3 (84)

R39: 13X, A, (26X, A)*2, 13X (81)

R40: (25X, A)*3 (78)

R41: 12X, A, (24X, A)*2, 12X (75)

R42: (23X, A)*3 (72)

R43: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

R44: (21X, A)*3 (66)

R45: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

R46: (19X, A)*3 (60)

Chốt len, cắt sợi.

Tai (2 cái)

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9-16: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Tai (2 cái)

Tai (2 cái)
Tai (2 cái)

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11-22: 60X

R23: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

R24: (7X, A)*6 (48)

R25: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

R26-28: 42X

R29: (5X, A)*6 (36)

R30-32: 36X

R33: 34X, A (35)

R34: 6X, A, 27X (34)

R35: 16X, A, 16X (33)

R36: 24X, A, 7X (32)

R37: 30X, A (31)

R38: 6X, A, 23X (30)

R39: 14X, A, 14X (29)

R40: 21X, A, 6X (28)

R41: 26X, A (27)

R42: 6X, A, 19X (26)

R43: 12X, A, 12X (25)

R44: 18X, A, 5X (24)

R45: 22X, A (23)

R46: 6X, A, 15X (22)

R47: 10X, A, 10X (21)

R48: 15X, A, 4X (20)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Chân

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15-22: 84X

R23: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

R24: (11X, A)*6 (72)

R25: (X, A)*2, 22X, (A, X)*5, A, 21X, (A, X)*2 (62)

R26: (2X, A)*2, 12X, (A, 2X)*5, A, 12X, (A, 2X)*2 (52)

R27-34: 52X

R35: 50X, A (51)

R36: 11X, A, 38X (50)

R37: 24X, A, 24X (49)

R38: 36X, A, 11X (48)

R39: 46X, A (47)

R40: 10X, A, 35X (46)

R41: 22X, A, 22X (45)

R42: 33X, A, 10X (44)

R43: 42X, A (43)

R44: 9X, A, 32X (42)

R45: 20X, A, 20X (41)

R46: 30X, A, 9X (40)

R47: 38X, A (39)

R48: 8X, A, 29X (38)

R49: 18X, A, 18X (37)

R50: 27X, A, 8X (36)

R51: 34X, A (35)

R52: 7X, A, 26X (34)

R53: 16X, A, 16X (33)

R54: 24X, A, 7X (32)

R55: 30X, A (31)

R56: 6X, A, 23X (30)

R57: 14X, A, 14X (29)

R58: 21X, A, 6X (28)

R59: (12X, A)*2 (26)

R60: (11X, A)*2 (24)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Đuôi

Sử dụng len màu be

R1: MR, 5X

R2: 5V (10)

R3: (X, V)*5 (15)

R4: (2X, V)*5 (20)

R5: (3X, V)*5 (25)

R6: (4X, V)*5 (30)

R7-14: 30X

R15: (4X, A)*5 (25)

R16: (3X, A)*5 (20)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Sử dụng len màu trắng

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

RR5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15-16: 84X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Hoàn thiện sản phẩm

 • Gắn mắt giữa hàng 39 và 40 của phần đầu.
 • Khâu tai vào đầu.
 • Khâu tay vào thân cách cổ 2 hàng.
 • Khâu chân vào thân.

Lời Kết

Hãy để những đường kim mũi chỉ tạo nên những dấu ấn đặc biệt, tạo ra một chú gấu Teddy xinh xắn và ôm sâu ý nghĩa. Từ hướng dẫn này bạn có thể sáng tạo thành chart móc gấu Teddy Giáng sinh để làm quà tặng hoặc phụ kiện. Đan móc không chỉ là hành trình sáng tạo mà còn là cách để bạn kết nối với niềm vui và ấm áp của chính bản thân bạn.

Related Posts

Các Mũi Móc Len Cơ Bản – My Mahj ????

Đan móc len, một trong những kỹ thuật thủ công truyền thống, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách tuyệt vời để tạo ra những…

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc – My Mahj ????

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc là một công cụ hữu ích giúp người móc len dễ dàng lựa chọn được kim móc phù hợp với loại…

Các Mũi Móc Len Nâng Cao – My Mahj ????

Trong thế giới đan móc len, các kiểu mũi móc rất đa dạng và sự chọn lựa mũi móc đúng đắn có thể là yếu tố quyết…

Mình Đã Tự Học Móc Len Ra Sao – My Mahj ????

Tài liệu hướng dẫn móc len là một công cụ hữu ích giúp bạn học móc len một cách dễ dàng và hiệu quả. Tài liệu cung…

Cách Đọc Chart Móc Len – My Mahj ????

Hiểu và vận dụng được cách đọc chart móc len là yêu cầu cơ bản và quan trọng khi học móc len. Nhiều người đã biết cách…

Cách Đọc Chart Móc Tiếng Trung Quốc – My Mahj ????

Trong thế giới móc len đầy màu sắc và sáng tạo, việc đọc chart là một kỹ năng quan trọng để hiểu và thực hiện các mẫu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *