Chart Móc Chuột Mickey – My Mahj ????

Chuột Mickey là một trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, được yêu thích bởi cả trẻ em và người lớn. Với hình dáng đáng yêu, thân thiện, chuột Mickey luôn mang đến cho mọi người niềm vui và tiếng cười.


Bạn đang đọc Chart Móc Chuột Mickey trong chuyên mục Chart Móc Thú của My Mahj ????

Nếu bạn yêu thích chuột Mickey và muốn tự tay làm một chú chuột Mickey bằng len đáng yêu bằng len thì Chart móc chuột Mickey là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng My Mahj bắt tay vào móc chuột Mickey ngay hôm nay thôi nào!

Chart Móc Chuột Mickey: Chuẩn bị

Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Bảng Chart Móc Chuột Mickey: vật liệu

 • Chuẩn bị len: Len cần được chọn loại len màu be, đen, đỏ mềm, mịn, có độ co giãn tốt để móc được một chú chuột Mickey đáng yêu. Bạn có thể chọn màu len theo sở thích của mình.
 • Chuẩn bị kim móc: Kim móc cần được chọn cỡ phù hợp với loại len bạn sử dụng. Kim móc cỡ 3.0 mm phù hợp với len có sợi to trung bình.
 • Chuẩn bị mũi khâu, chỉ khâu: Mũi khâu và chỉ khâu cần được chuẩn bị để khâu kín các mối nối của chú chuột Mickey.
 • Chuẩn bị bông nhồi: Bông nhồi cần được chuẩn bị để nhồi vào chú chuột Mickey, tạo hình cho chú.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu móc chuột Mickey theo hướng dẫn của Chart Móc Chuột Mickey

Bảng Chart Móc Chuột Mickey: Kí Hiệu

 • X = Single Crochet ( mũi đơn)
 • V = Increase ( tăng mũi, V )
 • A= Decrease ( giảm mũi )
 • *5 = repeat 5 time ( lặp lại 5 lần )

Chart Móc Chuột Mickey: Hướng dẫn chi tiết

Phần Mặt

 • 1: vòng tròn Mr5x
 • 2:5v= 10x
 • 3: (x,v)*5= 15x
 • 4: 7x, v, 6x, v = 17x
 • 5: x,v, 3x, v, 4x, v, 2x,v,3x= 21x 6: 4x,v,5x,v,8x,v,x= 24x
 • 7: v, 8x,v,7x,v,6x = 27x
 • 8: 3x,v,4x,v,6x,v,7x,v3x= 31x
 • 9: 17x,(A,x)*3,A, 3x=27x
 • 10: v,12x, v, 3x,(v,x)*3,v, 3x = 33x
 • 11: 18x, (v,2x)*5, = 38x
 • 12:38
 • 13: 2x, v, 10x,v,2x,v,5x,v,3x,2v,3x,v,5x,v = 46x
 • 14: 46x
 • 15: 2v,5x,v,2x,v,5x,4v,9x,v,4x,v,9x,2v= 58
 • 16: (x,v)*2, 16x,(x,v)*4, v,6x,v,4x,v,4x,v,7x, (v,x)*2v =71
 • 17: 71x
 • 18: (x,A)*2, 16x, (x,A)*4, A, 10x, A, 5X, V,10x,V, (A,x)*2
 • A = 64x
 • 19: A, x, A,x, 14x, (A,x)* 3, 1A, 4x, A, (5x, A)*3, 4x, (x,A)*2=59
 • 20-21:59
 • 22: 38x 1 bính lên hàng ( 1 chain ) 23: 10x, 1A, 10x, 1A, 10x (32)

Phần Đuôi

 • 1: vong tròn Mr 5x
 • 2-36: 5x

Phần Tai : 2 cái

 • 1: 6 bính ko nối tròn
 • 2: 4x, 4x cùng chân ,3x, 3x cùng chân = 14x
 • 3: (5x,2v)*2 = 18x
 • 4: 6x,2v,7x,2v,x,= 22x
 • 5: 7x,2v,9x,2v,2x = 26x
 • 6: 26x
 • 7: 8x,2v,11x,2v,3x = 30 8-11: 30x
 • 12: 8x,A,11x,2A,3x = 26
 • 13:26x
 • 14: 7x,2A,9x,2A,2x= 22x 15: 6x,2A,7x,2A,x= 18x 16: (5x,2A)*2=14x

Phần Mũi

 • 1: vòng tròn mr 5x
 • 2: 5v=10x
 • 3: (2x,v,x,v)*2 = 14x
 • 4-6: 14x
 • 7: (2x,A,x,A)*2 = 10x 8:10x 9: 5A
Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần Đầu

 • 1: vòng tròn mr 6x
 • 2: 6v= 12
 • 3: 1v, 2x, 4v, 2x, 3v= (20)
 • 4: 7x, 2v, 8x, 2v, 1v= (24)
 • 5: 1x, 1v, 2x, 1v, 3x, 2v, 3x, 1v, 2x, 1v, 3x, 2v, 2x (32)
 • 6: 9x, 1v, 4x, 1v, 10x, 1v, 4x, 1v, 1x= (36)
 • 7: (5x, 1v)* 6= (42)
 • 8: (42)
 • 9: (6x, 1v)* 6= (48)
 • 10: (48)
 • 11: (7x, 1v)*6= (54)
 • 12: (54)
 • 13: (8x, 1v)* 6= (60)
 • 14: (60)
 • 15: (9x, 1v)*6 (66)
 • 16-18: (66)

Tip 1:

Làm từ cuối hàng 18

 • 19: 1A, 4x, 1A + 1 bính lên hàng, quay sản phẩm lại móc hàng tiếp theo (6)
 • 20: 1A, 4x + 1 bính ( 1 chain ) (5)
 • 21: 3x, 1A + 1 bính (4)
 • 22: 1A, 2x + 1 bính (3)
 • 23: 1x, 1A + 1 bính (2) 24: 1A

Tip 2:

Móc vào cuối hàng 18, hoặc cách 5 mũi ở Tip 1

 • 19: 1A, 4x, 1A + 1binhs lên hàng ( 1 chain) (6)
 • 20: 1A, 2x, 1A + 1 bính (1 chain )(4)
 • 21: 2A + 1x (2)
 • 22: 1A

Tip 3:

 • 19: 1A, 4x, 1A + 1 bính lên hàng, quay sản phẩm lại móc hàng tiếp theo (6)
 • 20: 1A, 4x + 1 bính (5)
 • 21: 3x, 1A + 1 bính (4)
 • 22: 1A, 2x + 1 bính (3) 23: 1x, 1A + 1 bính (2) 24: 1A

Phần Mắt : 2 cái màu đen

 • 1: 5 bính ko nối tròn
 • 2: 3x, 4 x cùng chân, 2x, 3 x cùng chân

Phần Thân

 • 1: mr 6x
 • 2: 6v=12
 • 3: (x,v)*6= 18
 • 4: (2x,v)*6=24
 • 5: (3x,v)*6= 30
 • 6: (4x,v)*6= 36
 • 7: (5x,v)*6= 42
 • 8: (6x,v)*6= 48
 • 9: (7x,v)*6= 54
 • 10-12: 54x
 • 13: (7x,A)*6= 48x
 • 14-15: 48x
 • 16: (6x,A)*6= 42x
 • 17-18: 42x
 • 19: (5x,A)*6= 36x
 • 20-21: 36x
 • 22: 22x, A, 4x,A,5x= 34x
 • 23: 34x
 • 24: 1A, 14x, 1A, 4x, 1A, 4x, 1A, 4x(30)
 • 25: 30x
 • 26: 1A, 12x, 1A, 3x, 1A, 4x, 1A, 3x (26)
 • 27: 26x

Phần Tay và Chân : 4 cái

 • 1: móc 17 bính nối tròn và 1 bính lên hàng
 • 2-18:17x
Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần Bao tay : 2 cái

 • 1: 6x ko nối tròn ( 6 chain, do not join )
 • 2: 4x, 4 x cùng chân(4sctog), 3x, 3x cùng chân (3sctog) = 14x
 • 3: (5x,v)*2=22
 • 4: 7x,v,9x,v,2x= 26x
 • 5-9: 26x
 • 10: 8x,A,11x,A,3x = 24x 11: 24x
 • 12: 8x,A,10x, A,2X = 22x
 • 13: 22x
 • 14(7x,A)*2= 18x
 • 15-19: 18x
 • 19:(8x,v)*2=20x
 • 20: 20x

Phần Ngón tay cái:  2 cái

 • 1: vòng tròn mr 5x
 • 2: 5v = 10x
 • 3-9:10x

Chừa len để may vào bao tay

Phần Giày

2 cái màu vàng cái màu vàng như cái Vớ

 • 1: 20 bính nối tròn, 1 bính lên hàng
 • 2: 20x
 • 3: 3x, v, (2x,v)*3, 3x,v,2x,v = 26x 4-5: 26x
 • 6: 3x,A, (3x,A)*3, 3x,A,2x,A= 20x

Giày : 2

 • 1: vòng tròn mr 6x
 • 2: 6v = 12
 • 3: 1v, 2x, 4v, 2x, 3v= (20) 4: 7x, 2v, 8x, 2v, 1x =(24) 5: *(5x,v)*4= (28)
 • 6: (6x,v)*4 (32)
 • 7: 12x, 1v, 15x, 1v, 3x (34)
 • 8-20: (34)
 • 21: 12x, 1A, 15x, 1A, 3x (32)
 • 22: (6x,A)*4= 28)
 • 23: (5x, A)*4= (24)
 • 24: 7x, 2A, 8x, 2A, 1x= (20)
 • 25: 1A, 2x, 4A, 2x, 3A =(12)
 • 26: 6A= (6)
Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần Quần : 2 ống

 • 1: 30 bính nối tròn (30 chain and join)
 • 2-4: 30x

Nối hai chân lại với nhau

 • 5: 2v, 19x, 4v,19x, 2v = 54x
 • 6: x,v,24x,v,x,v,24x,v = 58
 • 7-8:58x
 • 9-12: 3 bính, bỏ 3 mũi ( cái lỗ thò cái đuôi ra ngoài vì đuôi may vài thân ) ( chain 3, skip 3, ( hole for the tail) 58x
 • 13: 4x, A, 46x,A,4x = 56x
 • 14: 56x
 • 15: 4X,A,44x,A,4x = 54x
 • 16: 54x
 • 17: 3x,A,43x, A,2x = 52x

Chấm bi :4 cái

 • 1: 4 bính ko nối tròn
 • 2: 2x, 4 x cùng chân, x, 3x cùng chân

Lời kết

Với chart móc chuột Mickey, bạn có thể tạo ra một món quà độc đáo và ý nghĩa dành cho bé yêu, người thân hoặc bạn bè. Chú chuột Mickey móc len sẽ là người bạn đồng hành đáng yêu, giúp bé vui chơi, giải trí và phát triển khả năng sáng tạo.

Related Posts

Các Mũi Móc Len Cơ Bản – My Mahj ????

Đan móc len, một trong những kỹ thuật thủ công truyền thống, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách tuyệt vời để tạo ra những…

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc – My Mahj ????

Bảng Quy Đổi Size Kim Móc là một công cụ hữu ích giúp người móc len dễ dàng lựa chọn được kim móc phù hợp với loại…

Các Mũi Móc Len Nâng Cao – My Mahj ????

Trong thế giới đan móc len, các kiểu mũi móc rất đa dạng và sự chọn lựa mũi móc đúng đắn có thể là yếu tố quyết…

Mình Đã Tự Học Móc Len Ra Sao – My Mahj ????

Tài liệu hướng dẫn móc len là một công cụ hữu ích giúp bạn học móc len một cách dễ dàng và hiệu quả. Tài liệu cung…

Cách Đọc Chart Móc Len – My Mahj ????

Hiểu và vận dụng được cách đọc chart móc len là yêu cầu cơ bản và quan trọng khi học móc len. Nhiều người đã biết cách…

Cách Đọc Chart Móc Tiếng Trung Quốc – My Mahj ????

Trong thế giới móc len đầy màu sắc và sáng tạo, việc đọc chart là một kỹ năng quan trọng để hiểu và thực hiện các mẫu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *